PRAKTISCHE INFO

Schooluren

 08.05 u. Openen poorten 

 08.20 u. Bel 

 08.25 u. Begin van de lessen 

 12.00 u. Einde van de lessen 

 13.05 u. Openen van de poorten 

 13.25 u. Kinderen worden binnengeroepen

 13.30 u. Begin van de lessen

 15.10 u. Einde van de lessen 

 15.10 u. - 15.30 u. Laatste speeltijd

   

 Van 08.05 u. tot 15.45 u. staan de leerlingen op school onder  toezicht van de  leerkrachten

Drinken en eten

De leerlingen die onder de middag op school blijven brengen hun eigen boterhammen mee of ze kunnen een warme maaltijd bestellen op school.
De prijs voor deze maaltijden bedraagt op dit moment 3,5 euro voor de lagere school en voor de kleuters.

De prijs voor soep: 0,75 euro

Het bestellen van de warme maaltijden kan maandelijks doorgegeven worden aan de school via de maandbrief. 

De kinderen eten hun boterhammen/warme maaltijden samen met de leerkracht op in hun eigen klas.

Tutti-Frutti project  

Ons oudercomité steunt ons op financieel vlak door wekelijks een gratis stuk fruit aan te bieden aan onze kinderen.

 

Om een gezonder voedingsgedrag te stimuleren vragen we om geen snoep mee te geven aan de kinderen. In de voormiddag eten we enkel fruit/groenten. In de namiddag kan een koek, fruit/groenten. De kinderen mogen water drinken in de klas.

IBO

Er is een gemeenschappelijke opvang voorzien voor alle kinderen in de lokalen van de 

 

Buitenschoolse Opvang : IBO Appels Kwabbernoot

 

Heidestraat 69B
9200 Appels 
Tel: 052/47 31 95 of 0472/48 00 16 (coördinator)

Mail: ibo.appels@dendermonde.be

De opvang is maandag-vrijdag van 7u00 tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19u00. Er is ook opvang op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties.

De kinderen worden opgehaald op de Appelbloesem zelf.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk! 

Sport

Turnen

Elke week hebben de leerlingen turnen. In de niet-zwemweek hebben ze dit 2u, maar in de zwemweken hebben ze dit 1u.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding  dragen de leerlingen volgende turnuitrusting: 
- het T-shirt van onze school
- witte turnpantoffels

- gemakkelijke turnbroek
De turnkledij is opgeborgen in een turnzak.

 

Zwemmen

Vanaf leefgroep 2 gaan de kinderen zwemmen.

Zwemmen gebeurt in niveaugroepen, d.w.z. de leerlingen zijn in groepen verdeeld volgens durf en kunnen.

Het eigenlijke zwemmen wordt aangeleerd door een zwemleraar.

Om de 14 dagen hebben de leerlingen 1 uur zwemmen.

Voor de zwemlessen brengen de leerlingen volgende zwemuitrusting mee in een badtas:
- zwembroek / badpak 
- handdoek

Levensbeschouwing

Wanneer je kind overgaat naar leefgroep 2 (leerplichtig) bieden wij de vrije keuze in levensbeschouwing aan.

Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan u deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de directeur.
 

In de geest van pluralisme en eerbied voor ieders overtuiging worden volgende cursussen erkende filosofische opvoeding aangeboden (twee lestijden per week):
     - katholieke godsdienst

     - protestantse godsdienst

     - anglicaanse godsdienst

     - islamitische godsdienst

     - Israélitische godsdienst

     - orthodoxe godsdienst

     - niet-confessionele zedenleer. 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

© 2019 door Lalalalalana. Gecreëerd met Wix.com

  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now