OVER FREINETSCHOOL DE APPELBLOESEM

10 redenen om te kiezen voor ons freinetonderwijs

     Dezelfde leerstof als op een traditionele school.
In het freinetonderwijs moeten dezelfde eindtermen behaald worden als in het traditioneel onderwijs. Het gaat in het freinetonderwijs om een andere leermethode om dezelfde leerstof aan te leren.
Uiterst gedetailleerde evaluatierapporten.
De kinderen worden niet enkel geëvalueerd op taal en rekenen maar ook op sociale vaardigheden en op werkhouding. Ze evalueren ook zichzelf op geregelde basis, hieruit leren zij ook ontzettend veel.
Leerpaketten opgesteld vanuit de interesses van de leerlingen.
Een leerling vertelt dat hij voor zijn verjaardag een katje heeft gekregen. Dit verhaal is uitgegroeid tot een onderzoek omtrent huisdieren. Het is maar één voorbeeld uit vele.
Kleine afstand tussen juf of meester en leerling.
De juf of meester staat niet vóór, maar tussen de kinderen.
Nadruk op zelfredzaamheid.
Niets geeft meer voldoening en kweekt meer zelfvertrouwen dan op eigen houtje tot de juiste oplossing komen. Aanzetten tot zelfredzaamheid is dan ook één van de kernpunten van het freinetonderwijs. In een freinetschool wordt net dezelfde leerstof onderwezen als in een traditionele school. Maar de manier van lesgeven zorgt ervoor dat de kinderen hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden. En dat zonder in te boeten op het lespeil: een freinetschool levert namelijk dezelfde onderwijskwaliteit als het traditioneel onderwijs! “Ik vroeg onze meester waarom onze kat zo vaak haar kleintjes verlegt en nu geeft hij daar al les over!” “Gisteren is papa komen spreken over de zon en de sterren en ieders mond viel open!“
Stimuleren zin voor teamwork.
Samenwerken doet de eigen sterktes ontdekken. Het versterkt ook het gevoel van verantwoordelijkheid. Vandaar de nadruk op groepsprojecten in een freinetschool. Het maken van een klaskrant is hier een mooi voorbeeld van.
Mogelijkheid tot actieve ouderbetrokkenheid.
Ouders die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind krijgen in een freinetschool de kans om samen met het team mee richting te geven aan de werking van de school. Zo kunnen zij bijvoorbeeld suggesties doen rond een bepaald thema – en wie weet, daarover zélf een dagje les komen geven!
Aanscherpen communicatievaardigheden.
Om de 2 weken nemen alle kinderen van het lager deel aan de Appelbloesemraad. Op deze raad kunnen de kinderen al hun ideeën               voorstellen.
Optimale voorbereiding op secundair onderwijs.
Kinderen die freinetonderwijs hebben genoten, bezitten niet alleen de nodige kennis om met succes naar het secundair over te stappen. Ze vatten de nieuwe ervaring ook aan met sterk ontwikkelde persoonlijke vaardigheden.
Klassen per graad (1ste, 2de en 3de)
In een graadsklas kunnen de kinderen van het tweede leerjaar de kinderen van het eerste leerjaar helpen bij het leren lezen.
Onze visie

Onze school wil de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de basisschool realiseren in de verschillende leergebieden (wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming, Frans en L.O.) en de leergebiedoverschrijdende vakken (leren leren, ICT en sociale vaardigheden).

 

Om deze doelstellingen en eindtermen te bereiken, maken wij gebruik van en streven de doelen en kenmerken na van de leerplannen van O.V.S.G. (1997). We werken volgens de principes van Freinet.

 

De kenmerken van een goed basisonderwijs zijn:

  • Samenhang tussen verschillende leergebieden.

  • Totale persoonlijkheidsontwikkeling: oog voor evenwichtige ontplooiing op sociaal, emotioneel, cultureel, intellectueel, motorisch en creatief vlak, rekening houdend met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.

  • Zorgverbreding: aandacht voor elk kind, rekening houdend met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling en achtergrond. Actief leren: waarbij vertrokken wordt vanuit realistische en betekenisvolle probleemsituaties. Kennis en inzicht worden gekoppeld aan denkhandelingen en strategische vaardigheden waarbij de klemtoon zowel ligt op het kennen, kunnen, toepassen en de transfer van de verworvenheden.

  • Continue ontwikkelingslijn: het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de kinderen.

Onze geschiedenis

Op 1 september 2010 opent de eerste freinetschool in Dendermonde haar poorten.

 

Uitmuntend, stimulerend freinetonderwijs?

Vanaf dat schooljaar kan uw kind hiervoor terecht in de gemeenteschool van Appels. Want dan krijgt het er les volgens de principes van Freinet. Een primeur voor Dendermonde en meteen een extra schoolkeuzemogelijkheid voor ouders die hun kinderen willen zien opgroeien tot sterke, open persoonlijkheden!

Het schoolreglement

© 2019 door Lalalalalana. Gecreëerd met Wix.com

  • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now